ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

04-15-2010 - autor: alechwar Zostaw odpowiedź »

Fundacja Światło – Życie w Katowicach – Ośrodek w Sandomierzu, informuje, iż w zapytaniu ofertowym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad projektem pn. „Adaptacja budynku szkoły w Olchowej na Młodzieżowy Ośrodek Turystyczny „Brama Bieszczad” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Turystyka i Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Pracownia Projektowa – Jan Słowik, Antoniów 51, 37-455 Radomyśl nad Sanem. Opis udzielonego zamówiena w załączeniu.

Pilk do pobrania:      opis udzielonego zamówienia.doc

Reklama

Dodaj komentarz