Zapytanie ofertowe dotyczące robót budowlanych

05-12-2010 - autor: alechwar Zostaw odpowiedź »

Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na roboty budowlane w ramach projektu pn. „Adaptacja budynku szkoły w Olchowej na Młodzieżowy Ośrodek Turystyczny „Brama Bieszczad” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Turystyka i Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Szczegółowy zakres i sposób wykonania prac, wymagania odnośnie składanych ofert można uzyskać (w plikach poniżej) oraz  w siedzibie ECRD Biuro Doradztwa Gospodarczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Młyńska 3,
27-600 Sandomierz.

Osoba uprawniona do kontaktu: Marcin Siwiec, tel. 15 832  27 42.

Termin składania ofert – 21 maja 2010 r., godz. 13.00

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe Brama Bieszczad popr.doc

Załączniki do zapytania Światło Życie.doc

Przedmiar robót Brama Bieszczad – Olchowa.pdf

Wyjaśnienie w sprawie VAT.doc

Reklama

Komentarze wyłączone.