Sandomierski przyczynek srebrnego jubileuszu Fundacji „Światło-Życie”

03-31-2014 - autor: gcagara Zostaw odpowiedź »

Od lewej ks. Bogusław Stec, an. Helena Lis, ks. Adam Lechwar i abp Wiktor Skworc
W tym roku obchodzimy srebrny Jubileusz powstania Fundacji „Światło-Życie”. Powołano ją do istnienia niezwłocznie po zaistnieniu mechanizmów prawnych wynikających ze zmian ustrojowych w naszej Ojczyźnie w 1989 roku. Fundusz założycielski stanowiła nagroda przyznana przez Fundację Jana Pawła II Ruchowi Światło-Życie „za bezprecedensową w Europie Środkowej pracę nad formacją religijną i moralną polskiej młodzieży, zmierzającą do ukształtowania w niej pełnej odpowiedzialności za życie Kościoła i własnego Narodu”.

Przez swój statut Fundacja wpisuje się w szerokie spektrum organizacji pozarządowych i działa na zasadzie „non profit” – tzn., że nie jest nastawiona na osiąganie zysków. Wszelkie darowizny, składki czy wypracowane dochody nie mogą być rozdzielane pomiędzy wolontariuszy posługujących w tej organizacji lecz w całości zasilają działalność statutową. Fundacja w całym okresie swojego istnienia prowadziła działalność wychowawczą wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, przeciwdziałała patologiom, pomagała ludziom stawać się wolnymi od wszelkich uzależnień, upowszechniała pozytywne wzorce osobowe, pomagała ludziom wymagającym szczególnej troski, przekazywała żywność potrzebującym.

25 lat funkcjonowania Fundacji wskazuje na to, że jest to dzieło trwałe i potrzebne. W tym czasie rozwinęło się wiele komórek działających na bazie wspólnego statutu w różnych częściach naszej Ojczyzny – zwanych Ośrodkami. Jest ich obecnie dwadzieścia jeden. Prowadzą bardzo różnorodną działalność. Ośrodek w Krościenku wydaje abstynenckie czasopismo „Eleuteria”, Ośrodek Odwaga w Lublinie prowadzi terapię pomocową dla osób o skłonnościach homoseksualnych, w Katowicach pomaga osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz organizuje szkolenia i warsztaty dla wodzirejów zabaw i wesel bezalkoholowych, imprez integracyjnych, itd.

Z dniem 8 marca 2006 roku powstał Ośrodek w Sandomierzu. Jego rolą jest wspieranie działania Ruchu Światło-Życie, który ze swej natury nie ma osobowości prawnej. Nasz sandomierski Ośrodek reprezentuje wiele środowisk oazowych wobec administracji państwowej i samorządowej np. w kwestii formalnej organizacji oaz wakacyjnych. Stara się uzyskiwać dofinansowania do wypoczynku, który zawiera program profilaktyki rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – PARPA. Szczególnym dziełem Ośrodka Fundacji w Sandomierzu jest działający całorocznie Młodzieżowy Ośrodek Turystyczny „Brama Bieszczad” w Olchowej. Organizujemy w nim oazy wakacyjne, oazy modlitwy, kolonie, zimowiska, spotkania integracyjne, rekolekcje w duchu „Światło-Życie” Dzięki temu mamy możliwość swobodnego korzystania z nowej bazy turystyczno-formacyjnej w Bieszczadach. Serdecznie zapraszam Duszpasterzy i innych opiekunów grup wraz ze swymi podopiecznymi do skorzystania z naszej oferty.

Równolegle z powstaniem Ośrodka w Sandomierzu, w 2006 roku, Fundacja zyskała status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Daje to możliwość pozyskiwania środków pieniężnych na działalność z 1% odpisów podatkowych. Rokrocznie dorośli Oazowicze oraz ich bliscy i sympatycy Ruchu Światło-Życie gromadzą w ten sposób pieniądze, które w ostatnim czasie w całości były przekazywane na remont Domu Oazowego w Olchowej. Szczegółowe informacje na ten temat możemy znaleźć na stronie: http://www.sandomierz.oaza.pl/fundacja/. Od 1971 wychowało się poprzez Ruchu w naszej sandomierskiej Diecezji wiele pokoleń oazowiczów. Istnienie Fundacji pozwala tym uformowany przez oazy katolikom, zrealizować piąte przykazanie kościelne: Troszczyć się o sprawy materialne Kościoła. Wiedzą oni, że wiele razy korzystali z pomocy parafii, lub innych osób, które w oazach posługiwały nieodpłatnie, jako wolontariusze, co sprawia, że wypoczynek wakacyjny nie jest drogi. Dziś zatem, gdy sami zarabiają, a równocześnie mają świadomość jak wielką rolę odegrał Ruch w ich życiu, sami mogą pomóc innym, którzy tego wsparcia potrzebują. Serdecznie chciałbym tym wszystkim, często bardzo młodym Fundatorom – studentom, podziękować!

Cieszę się, że w tym momencie mogę podać wszystkim radosną nowinę. Mianowicie, że zasadnicza część remontu została zrealizowana na koniec 2013 roku. W tych dniach prowadzone są pracę nad wystrojem kaplicy. Pozostaje jeszcze troska o zwrot długów i doposażenie Domu Oazowego w niektóre sprzęty. Dlatego polecam to dzieło oazowe trosce życzliwych ludzi. Bóg zapłać za każdy przejaw pomocy!

Główne uroczystości odbyły się 27 lutego 2014 r. w rocznicę śmierci Sługi Bożego Ojca Franciszka Blachnickiego, w Katowicach, gdyż tam jest siedziba Zarządu naszej Fundacji. Gest pielęgnowania tej daty jest wyrazem wdzięczności Panu Bogu za życie i dzieło twórcy Ruch Światło- Życie oraz dzieł, które wytworzyli ludzie uformowani przez Oazę.

ks. Adam Lechwar

Reklama

Dodaj komentarz