Archiwum dla ‘Fundacja’ kategoria

Brama do pierwszej księgi bożego objawienia

03-29-2017

Z ks. Adamem Lechwarem, dyrektorem ośrodka „Brama Bieszczad”, o radościach i trudnościach w prowadzeniu tego typu placówki, rozmawia ks. Adam Stachowicz.

KS. ADAM STACHOWICZ: – Macie pierwszy okrągły jubileusz. Dziesięć lat – wydaje się to mało, ale tak naprawdę to wystarczający czas, aby nie tylko zdobyć doświadczenie, ale też wykształcić pewien profil działalności. Co jest głównym celem pracy w ośrodku? Komu on ma służyć? Co tu macie do zaoferowania?


KS. ADAM LECHWAR: – Kiedy dziesięć lat temu rodziła się myśl o posiadaniu w Bieszczadach stałej bazy, a nie tylko przejściowej – takiej wypożyczanej na wakacje, wówczas wiele wyzwań i problemów związanych z realizacją tego projektu było trudnych do przewidzenia. To fakt! Jesteśmy w Ruchu Światło-Życie naszej diecezji bogatsi o wiele doświadczeń. Często w medialnych przekazach i innych rozmowach – powiedzielibyśmy „stolikowych” – słyszy się o pieniądzach Kościoła, które trzeba opodatkować, o powinnościach, jakie Kościół ma wobec ubogich, o Kościele seniorów i nieobecnej w nim młodzieży itp., itd. W szerokiej opcji tych wątków dokonywały się nasze działania. Była to odpowiedź na narzekania, że młodzieżą nikt się nie zajmuje, że proponuje się jej jakąś mizerię, z której ona na pewno nie zechce skorzystać ze względu na podłe warunki materialne na rekolekcjach oazowych, nieciekawe miejsca, albo jakiś górnolotny, nieprzystający do życia program wychowawczy. Zawsze znajdą się ludzie, którzy rozumieją problem i szczerze poradzą czy też wprost pomogą. Proszę zauważyć, że po 1989 r. pojawiły się nowe okoliczności życia ludzi wiary w naszej ojczyźnie. Powstały też nowe zapotrzebowania i możliwości. Polacy wyjeżdżający za granicę widzieli wyposażenie parafii i różnych domów rekolekcyjnych, gdzie pomieszkiwali dzięki zawartym wcześniej znajomościom. Tym właśnie profilem, w którym miała się zrealizować działalność naszego ośrodka, była szeroko pojęta ewangelizacja. Taki cel nakreślił przed Ruchem Światło-Życie jego założyciel – sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Taki cel przyświeca Fundacji „Światło-Życie” – wychować człowieka, człowieka wolnego od jakiejkolwiek patologii, wychować człowieka „w duchu humanitaryzmu i głębokiego poszanowania osoby ludzkiej w każdej fazie jej istnienia, zwłaszcza poprzez podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej…” (statut Fundacji). Nie jest tajemnicą, że w naszej, polskiej rzeczywistości podglebiem działań zawartych w statucie Fundacji jest wiara i wynikająca z niej moralność, która zamyka się w przykazaniu miłości Boga i bliźniego. I tu już wydaje się zrozumiałe, komu ma służyć ośrodek. Nie jest on zamknięty jedynie w sferze działań ściśle kultycznych i religijnych. Jednak dojrzałość religijna jest jednym z elementów dojrzałości ludzkiej, dlatego nasz ośrodek jak najbardziej służy do przeprowadzania różnego typu rekolekcji. Są to typowe połączone z wypoczynkiem rekolekcje oazowe dla dzieci, młodzieży i rodzin, ale także rekolekcje dla gimnazjalistów przed bierzmowaniem, dla maturzystów czy grup studenckich. W czasie rekolekcji tego typu wykorzystuje się nie tylko Biblię, ale też pierwszą księgę Bożego objawienia, jaką jest przyroda: jej piękno i potęgę, a to łatwo zauważyć w Bieszczadach. Wykorzystuje się także materialne dzieła kultury, bo takimi są świątynie rzymsko- czy grekokatolickie, a także żydowskie domy modlitwy. Zwiedzając je z grupą rekolekcyjną czy wycieczkową, trudno nie zwrócić uwagi, że ich istnienie, pełne pasji piękno dedykowane jest Panu Bogu. Korzystają z naszej bazy także różne grupy parafialne jak orkiestry, chóry, świeckie wspólnoty i stowarzyszenia, które przyjeżdżają, by razem pobyć, zintegrować się czy podzielić się wiedzą np. z zakresu zdrowia jak amazonki, diabetycy i inni. Często wówczas proszą o Mszę św., o rozmowę, o uczestniczenie np. w ich trzeźwościowym mityngu.

– Jest Ksiądz pomysłodawcą, ale jednocześnie prowadzącym prace remontowe i obecnie kierownikiem ośrodka. Jakie trudności, ale również miłe chwile przez te lata były udziałem Księdza posługi?

– Wydaje mi się, że trudno by przypisywać mojej osobie pomysł na tworzenie tego ośrodka. Rodził się on w oazowym środowisku naszej diecezji w wielu dyskusjach, sugestiach, podpowiedziach, które pochodziły tak od biskupa, jak również od moderatorów, ale też od animatorów Ruchu oraz rodziców dzieci i młodzieży wypoczywających na Oazach. Oczywiście to konkretne miejsce zostało wskazane przez ludzi, którzy wcześniej przed 1992 r., czyli przed reorganizacją diecezji polskich, przyjeżdżali tu w ramach swojej przemyskiej diecezji. Prace formalne związane z nabyciem tego domu, pisaniem projektu czy jego remontem były mi zlecone z racji posługi moderatora diecezjalnego. Gdy w 2010 r. zostałem zwolniony z tej funkcji i objąłem probostwo w Nagorzycach, pozostało w mojej gestii prowadzenia Sandomierskiego Ośrodka Fundacji „Światło-Życie”. Z formalnego punktu widzenia była to instytucja, która wspierała prace Ruchu. Był to zatem element mojego oazowego zaangażowania mimo probostwa w ogólnodiecezjalne sprawy Ruchu. Najwspanialsze chwile w doświadczeniu tych dziesięć lat tworzenia Oazowego Domu Rekolekcyjnego w Olchowej to te, kiedy wychowankowie Oazy przyjeżdżali, by dołożyć swoją cegiełkę do tego dzieła. Często chodziło o posługę animatora grupy, ale nie mniej często o to, by nasz dom posprzątać, oczyścić otoczenie, wykarczować samosiejkę z parku, wygrabić wieloletnią ściółkę. Wielu animatorów, którzy podjęli pracę, przekazywało swoje oszczędności. Robili to często w sposób systematyczny, przekazując co miesiąc ze swojego konta np. 10 zł na cele remontu w Olchowej. To było bardzo ważne, bo czułem dzięki temu, że to nie jest moje widzimisię – jak niektórzy mówili, ale że to wspólne dzieło Ruchu Światło-Życie naszej diecezji.

– Kto korzysta z ośrodka w Olchowej? A może kilka słów, kto mógłby jeszcze przyjrzeć się Waszej ofercie?

– Połowa grup, które korzystają z ośrodka, pochodzi z naszej sandomierskiej diecezji i te zawsze przy rezerwacji mają pierwszeństwo. Mogą również korzystać z promocyjnych cen, które oferujemy. Są to zwykle grupy rekolekcyjne organizowane przez Ruch Światło-Życie, ale także różne grupy parafialne, jak służba liturgiczna ołtarza, KSM, schole czy nawet kapłani. Inną część korzystających stanowią grupy pielgrzymkowe, wycieczkowe, zielone czy białe szkoły, uczniowie przyjeżdżający na integrację w ramach nowej klasy. Mamy także grupy osób starszych, np. z klubów seniora, stowarzyszeń emerytów i&nbsprencistów oraz innych wspólnot świeckich. Ciekawe były spotkania kół gospodyń wiejskich, które tu przyjechały z programem rękodzielniczym, jak również grup taneczno-choreograficznych. Bardzo często przyjeżdżają do nas na wypoczynek rodziny. Są to zwykle weekendowe lub wakacyjne przyjazdy. Do najmilszych dla mnie należą przyjazdy młodzieży, która kiedyś wychowywała się w Ruchu Światło-Życie, a dzisiaj ci młodzi mają założone rodziny, podjęli rozmaitą działalność i wracają do miejsca swojej wakacyjnej formacji.

– Można korzystać z Waszej oferty i można też pomóc młodym przybywającym do ośrodka, przekazując 1 proc. podatku. Jak to zrobić? Jak też można się z Wami skontaktować?

– W dobie Internetu i telefonii komórkowej kontakt jest bardzo prosty. Działa, dzięki pracy oazowych wolontariuszy, strona internetowa naszego domu: www.motbramabieszczad.kylos.pl, tu też znajdziemy inne dane kontaktowe, np. numer na komórkę: 698-626-985 lub 730-150-340 i łatwe przejście do fanpage’a na Facebooku. Na naszych stronach jest również numer, którym posługujemy się przy odliczeniach 1 proc. podatku na wsparcie działalności Fundacji „Światło-Życie” – KRS 0000071891 z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy: DLA OŚRODKA W SANDOMIERZU. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory wspierali nas swoim odliczeniem podatkowym i prosimy o dalszą życzliwość, także tych, którzy do tej pory nie wiedzieli, że można to dzieło wesprzeć.

autor artukułu: Ks. Adam Stachowicz

Artykuł ukazał sie na łamach tygodnika ‘niedziela’.

Link do oryginalnego artukułu: http://niedziela.pl/artykul/129465/nd/Brama-do-pierwszej-ksiegi-bozego

„Brama Bieszczad” ma już 10 lat!

03-29-2017

Młodzieżowy Ośrodek Turystyczny „Brama Bieszczad” w Olchowej oraz Fundacja „Światło-Życie” ośrodek w Sandomierzu w dniu 4 lutego świętowała pierwszy okrągły jubileusz.

W Bieszczady na spotkanie przybyli delegaci fundacji, członkowie Ruchu Światło-Życie, a w sposób szczególny przedstawiciele Domowego Kościoła, sympatycy oraz osoby związane z ośrodkiem i mieszkańcy Olchowej, a także władze gminy. Świętowanie rozpoczęło się Mszą św., której przewodniczył ks. Krzysztof Kwiatkowski, moderator Ruchu. Koncelebrowało ją kilkunastu kapłanów związanych z oazą i sympatyków ośrodka. Wszystkich przywitał ks. Adam Lechwar, kierownik Fundacji „Światło-Życie” ośrodek w Sandomierzu i odpowiedzialny za dom oazowy. W homilii ks. Stanisław Bar, pierwszy moderator Ruchu w nowych strukturach diecezji, mówiąc o służbie, zaznaczał, iż jej narzędziem jest fundacja. Nawiązując natomiast do Ewangelii i Chrystusowych słów „wypocznijcie nieco”, dodawał: – To miejsce stało się miejscem odpoczynku i ewangelizacji. Jezus mówi „wypocznijcie”, ale jednocześnie w miejscu odpoczynku służy. Odpoczynek i służba. Ruch Światło-Życie te dwie rzeczy łączy, bo mamy zawsze w czasie rekolekcji, choćby wakacyjnych, i odpoczynek, i&nbspewangelizację – zaznaczał kaznodzieja.

Coś dla ciała

Po Eucharystii wszyscy zostali zaproszeni na wspólną agapę, która była wspaniałym czasem podziękowań. Tu m.in. głos zabrał Andrzej Raj, prezes zarządu Fundacji Światło-Życie: – Fundacja jest dziełem ludzi Ruchu Światło-Życie, ludzi, którzy przeszli formację i chcą służyć. Ta inicjatywa zrodziła się 29 lat temu i trwają w niej różne dzieła dzięki ludziom, którzy mają pomysł, podejmują się posługi i gromadzą innych wokół siebie. Oddziały Fundacji wykonują najróżnorodniejsze zadania, które sobie zlecamy, i tak powstał pomysł ośrodka w Olchowej. Jako podmiot prawny nabyliśmy ten budynek, wystąpiliśmy o środki unijne, stworzyliśmy projekt i znaleźliśmy finansowanie. Szkoła, która kiedyś już nie miała racji bytu, jest nadal miejscem, gdzie wychowuje się ludzi odpowiedzialnych za siebie, za życie i za innych – podkreślał prezes.

Druga część świętowania odbyła się miejscowym domu kultury. Wszyscy goście oraz mieszkańcy miejscowości zostali zaproszeni, aby wziąć udział w koncercie zespołu „Smereko”. Całość jubileuszowego spotkania zakończył wodzirej, który poprowadził wieczór karnawałowy, czyli mnóstwo zabaw i tańców dla dzieci oraz dorosłych.

Czas wspomnień

– Społeczeństwo Olchowej w latach 90. XX wieku wzniosło okazały budynek nowej szkoły na terenie parku podworskiego, w miejscu byłego dworu Schrammów. Szkołę oddano do użytku w 1997 r., a po 3 latach zamknięto. W latach 1999 – 2003 szkołę wykorzystywała archidiecezja przemyska dla potrzeb Ruchu Światło-Życie, następnie w roku 2003 obiekt został wyłączony z użytku i wystawiony na sprzedaż. W pierwszej połowie 2006 r. szkoła została zakupiona przez nowo powstały Ośrodek Fundacji „Światło-Życie” z siedzibą w Sandomierzu. Zorganizowano tu wówczas rekolekcje oazowe dla młodzieży. Od tej pory dom rekolekcyjny służy Oazie naszej diecezji – kreśli historię ksiądz kierownik Adam Lechwar. Wtóruje mu Jerzy Kosanowski: – Ruch Światło-Życie kupił budynek i trzeba było go zagospodarować. W 2008 r. poznałem się z ks. Adamem Lechwarem i&nbsppowstał pomysł, żeby sięgnąć po środki z Unii Europejskiej, które wspomagają takie inicjatywy społeczne. Postanowiliśmy stworzyć Młodzieżowy Ośrodek Turystyczny „Brama Bieszczad”, aby móc uzyskać dofinansowanie. Projekt powstał z całym programem edukacyjnym, kulturalnym oraz duchowym i został złożony do Urzędu Marszałkowskiego, a tam spodobał się, bo wpisał się we wszystkie zasady oceny tego typu projektów – wspomina właściciel biura doradztwa z Sandomierza.

Oczami olchowian

Uroczystość była podniosła. Ale MOT w Olchowej to też intensywna współpraca z miejscowymi. Można było usłyszeć mnóstwo ciepłych słów. Oczom rzucił się też wiersz lokalnego poety Władysława Bochniaka napisany, by podkreślić, iż remont byłej szkoły spowodował niemałe ożywienie srodowiska. Pozwolę sobie przytoczyć jego fragment.

* * *

Moja mała Ojczyzna
Na wzgórzu za Ostrogórską mała osada się budzi
przed nią kościółek uroczy i słychać tu gwar różnych ludzi
„Bramą Bieszczad” nazwany Młodzieżowy Ośrodek Turystyczny
o którym tu mowa w parku podworskim
zlokalizowany tuż obok kościoła
Tu może odpocząć turysta podróżny zatrzyma się w biegu
w Olchowej i okolicy nie będziesz żałować niczego
Rzeczka Kalniczka tu płynie którą przyjmuje Osława
wzdłuż tej rzeczki zlokalizowana
Górna i Dolna Tarnawa

* * *

autor artukułu: Ks. Adam Stachowicz

Artykuł ukazał sie na łamach tygodnika ‘niedziela’.

Link do oryginalnego artukułu: http://niedziela.pl/artykul/129464/nd/„Brama-Bieszczad

Przekaż 1% swojego podatku 2015

03-03-2016

Fundacja „Światło-Życie” jest narzędziem służącym między innymi gromadzeniu pieniędzy na realizację różnych dzieł naszego Ruchu. Zwracam się zatem z prośbą do wszystkich odpowiedzialnych za nasze strony internetowe (centralne, diecezjalne, parafialne) o umieszczenie na nich banerów do programu rozliczenie PIT 2015 z przeznaczeniem 1% na rzecz Fundacji.  Jest to nasza wspólna sprawa wymagająca mobilizacji i zaangażowania. Przekazywanie 1% podatku nic nas nie kosztuje, a może pomóc wielu osobom oczekującym wsparcia. Jest to ważne w roku miłosierdzia.

Aby wesprzeć dzieło: Młodzieżowy Ośrodek Turystyczny Brama Bieszczad w Olchowej w zeznaniu PIT, w rubryce: cel szczegółowy należy wpisać: Brama Bieszczad.

1 procent

Przekaż 1% swojego podatku 2014

02-24-2015

Prosimy Rodziców i Przyjaciół Oazowiczów naszej sandomierskiej diecezji, a także wszystkich, którzy kiedyś szli drogą oazowej formacji, a dzisiaj Pan pobłogosławił im tak, że mają się z czego rozliczać z Fiskusem, o szczególną życzliwość dla działań naszego sandomierskiego Ośrodka Fundacji “Światło-Życie”. Bóg zapłać za każde odliczenie 1% podatku na naszą rzecz. Bierzecie w ten sposób udział w tworzeniu Domu Rekolekcyjnego w Bieszczadach, w Olchowej. Zapraszamy do skorzystania z już przygotowanej bazy relolekcyjno-turystycznej.

Z życzliwą pamięcią i modlitwą
ks. Adam Lechwar – kierownik sandomierskiego Ośrodka Fundacji

1 procent dla Fundacji

Sandomierski przyczynek srebrnego jubileuszu Fundacji „Światło-Życie”

03-31-2014

Od lewej ks. Bogusław Stec, an. Helena Lis, ks. Adam Lechwar i abp Wiktor Skworc
W tym roku obchodzimy srebrny Jubileusz powstania Fundacji „Światło-Życie”. Powołano ją do istnienia niezwłocznie po zaistnieniu mechanizmów prawnych wynikających ze zmian ustrojowych w naszej Ojczyźnie w 1989 roku. Fundusz założycielski stanowiła nagroda przyznana przez Fundację Jana Pawła II Ruchowi Światło-Życie „za bezprecedensową w Europie Środkowej pracę nad formacją religijną i moralną polskiej młodzieży, zmierzającą do ukształtowania w niej pełnej odpowiedzialności za życie Kościoła i własnego Narodu”.

Przez swój statut Fundacja wpisuje się w szerokie spektrum organizacji pozarządowych i działa na zasadzie „non profit” – tzn., że nie jest nastawiona na osiąganie zysków. Wszelkie darowizny, składki czy wypracowane dochody nie mogą być rozdzielane pomiędzy wolontariuszy posługujących w tej organizacji lecz w całości zasilają działalność statutową. Fundacja w całym okresie swojego istnienia prowadziła działalność wychowawczą wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, przeciwdziałała patologiom, pomagała ludziom stawać się wolnymi od wszelkich uzależnień, upowszechniała pozytywne wzorce osobowe, pomagała ludziom wymagającym szczególnej troski, przekazywała żywność potrzebującym.

25 lat funkcjonowania Fundacji wskazuje na to, że jest to dzieło trwałe i potrzebne. W tym czasie rozwinęło się wiele komórek działających na bazie wspólnego statutu w różnych częściach naszej Ojczyzny – zwanych Ośrodkami. Jest ich obecnie dwadzieścia jeden. Prowadzą bardzo różnorodną działalność. Ośrodek w Krościenku wydaje abstynenckie czasopismo „Eleuteria”, Ośrodek Odwaga w Lublinie prowadzi terapię pomocową dla osób o skłonnościach homoseksualnych, w Katowicach pomaga osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz organizuje szkolenia i warsztaty dla wodzirejów zabaw i wesel bezalkoholowych, imprez integracyjnych, itd.

Z dniem 8 marca 2006 roku powstał Ośrodek w Sandomierzu. Jego rolą jest wspieranie działania Ruchu Światło-Życie, który ze swej natury nie ma osobowości prawnej. Nasz sandomierski Ośrodek reprezentuje wiele środowisk oazowych wobec administracji państwowej i samorządowej np. w kwestii formalnej organizacji oaz wakacyjnych. Stara się uzyskiwać dofinansowania do wypoczynku, który zawiera program profilaktyki rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – PARPA. Szczególnym dziełem Ośrodka Fundacji w Sandomierzu jest działający całorocznie Młodzieżowy Ośrodek Turystyczny „Brama Bieszczad” w Olchowej. Organizujemy w nim oazy wakacyjne, oazy modlitwy, kolonie, zimowiska, spotkania integracyjne, rekolekcje w duchu „Światło-Życie” Dzięki temu mamy możliwość swobodnego korzystania z nowej bazy turystyczno-formacyjnej w Bieszczadach. Serdecznie zapraszam Duszpasterzy i innych opiekunów grup wraz ze swymi podopiecznymi do skorzystania z naszej oferty.

Równolegle z powstaniem Ośrodka w Sandomierzu, w 2006 roku, Fundacja zyskała status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Daje to możliwość pozyskiwania środków pieniężnych na działalność z 1% odpisów podatkowych. Rokrocznie dorośli Oazowicze oraz ich bliscy i sympatycy Ruchu Światło-Życie gromadzą w ten sposób pieniądze, które w ostatnim czasie w całości były przekazywane na remont Domu Oazowego w Olchowej. Szczegółowe informacje na ten temat możemy znaleźć na stronie: http://www.sandomierz.oaza.pl/fundacja/. Od 1971 wychowało się poprzez Ruchu w naszej sandomierskiej Diecezji wiele pokoleń oazowiczów. Istnienie Fundacji pozwala tym uformowany przez oazy katolikom, zrealizować piąte przykazanie kościelne: Troszczyć się o sprawy materialne Kościoła. Wiedzą oni, że wiele razy korzystali z pomocy parafii, lub innych osób, które w oazach posługiwały nieodpłatnie, jako wolontariusze, co sprawia, że wypoczynek wakacyjny nie jest drogi. Dziś zatem, gdy sami zarabiają, a równocześnie mają świadomość jak wielką rolę odegrał Ruch w ich życiu, sami mogą pomóc innym, którzy tego wsparcia potrzebują. Serdecznie chciałbym tym wszystkim, często bardzo młodym Fundatorom – studentom, podziękować!

Cieszę się, że w tym momencie mogę podać wszystkim radosną nowinę. Mianowicie, że zasadnicza część remontu została zrealizowana na koniec 2013 roku. W tych dniach prowadzone są pracę nad wystrojem kaplicy. Pozostaje jeszcze troska o zwrot długów i doposażenie Domu Oazowego w niektóre sprzęty. Dlatego polecam to dzieło oazowe trosce życzliwych ludzi. Bóg zapłać za każdy przejaw pomocy!

Główne uroczystości odbyły się 27 lutego 2014 r. w rocznicę śmierci Sługi Bożego Ojca Franciszka Blachnickiego, w Katowicach, gdyż tam jest siedziba Zarządu naszej Fundacji. Gest pielęgnowania tej daty jest wyrazem wdzięczności Panu Bogu za życie i dzieło twórcy Ruch Światło- Życie oraz dzieł, które wytworzyli ludzie uformowani przez Oazę.

ks. Adam Lechwar

Przekaż 1% swojego podatku 2013

01-14-2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

04-15-2010

Fundacja Światło – Życie w Katowicach – Ośrodek w Sandomierzu, informuje, iż w zapytaniu ofertowym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad projektem pn. „Adaptacja budynku szkoły w Olchowej na Młodzieżowy Ośrodek Turystyczny „Brama Bieszczad” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Turystyka i Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Pracownia Projektowa – Jan Słowik, Antoniów 51, 37-455 Radomyśl nad Sanem. Opis udzielonego zamówiena w załączeniu.

Pilk do pobrania:      opis udzielonego zamówienia.doc

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

04-14-2010

Fundacja Światło – Życie w Katowicach – Ośrodek w Sandomierzu, informuje, iż zapytanie ofertowe z dnia 2 marca 2010 r. na roboty budowlane nad projektem pn. „Adaptacja budynku szkoły w Olchowej na Młodzieżowy Ośrodek Turystyczny „Brama Bieszczad” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostało unieważnione.  Do dnia składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Start strony sandomierskiego ośrodka Fundacji “Światło-Życie”

03-17-2010

Witamy na stronie sandomierskiego ośrodka Fundacji “Światło-Życie” . Strona jest w trakcie przygotowywania i będzie sukcesywnie uzupełniana o treści.