Oaza w Gorzycach

 


Karta zgłoszenia


Nazwa zespołu: .........................
Zespół działa przy parafii:...................................
Opiekunem Zespołu jest: .............................
Ilość osób w Zespole:.................................
Od kiedy istnieje Zespół:..........................
Osiągnięcia - czy brał udział w innych przeglądach, festiwalach: ......................
Co robi zespół w parafii: .......................
Inne uwagi: .................
Zespół zaśpiewa 3 piosenki:
1) Tytuł..............................
Słowa: ................Muzyka...............
2) Tytuł..............................
Słowa: ...............Muzyka....................
3) Tytuł..............................
Słowa: ...............Muzyka....................
Wymagania techniczne: ..............................


Karta zgłoszenia


wstecz