UCZYŁ NAS


1. Uczył nas, uczył nas, uczył nas, uczył nas
że złu została wyznaczona miara
że jest zadane dobro człowiekowi
że bieg historii ma moc zmienić wiara
I żeśmy prawdę winni narodowi

2. Uczył nas, uczył nas
że jest kultura kluczem do drzwi świata
że źródłem chorób duszy brak miłości
że nasze zdrowie w ranach Boga - Brata
I że prowadził kulę ktoś w ciemności

Ref.1
O Oto jesteśmy pragnący światła
Oto jesteśmy pragnący życia
Ty nas szukałeś przez Niego Panie
Ty nas wezwałeś

3. Uczył nas, uczył nas, uczył nas, uczył nas
że złu została wyznaczona miara
że jest zadane dobro człowiekowi
że bieg historii ma moc zmienić wiara
I żeśmy prawdę winni narodowi

Ref.2
O Ciało i Krew prosimy Panie,
o życie i słowo prosimy Panie,
o światło i sól prosimy Panie,
Bo Ty nas wezwałeś

Naucz nas, naucz nas...
(ks. J. Szymik, ks. A. Daniewicz)