Idźcie i głoście


1. Duchu Chrystusowy, Ty możesz otworzyć
Głuche uszy nasze, na głos Ewangelii
Wzywamy więc Ciebie, byś tchnął i rozpalał, i odnawiał oblicze ziemi,
tej ziemi.

Przez posługę modlitwy ogarnąć pragniemy
Dziś ojczyznę naszą i świata narody.
Twe światło im niosąc ratując ich życie, by człowiek w człowieku odnalazł
znów brata.

Ref. Idźmy i głośmy niosąc światu nadzieję,
Mocni wiarą składajmy świadectwo,
Skarbem wiary z innymi się dzieląc,
Nieśmy wolność mu.

Trwajmy mocni w wierze,
Trwajmy mocni w nadziei,
Trwajmy mocni w miłości,
Bo Bóg miłością jest!

2. Otwórzcie drzwi Chrystusowi, On puka do waszych serc
Wołał do świata Papież, syn z rodu polskiego
Dziś naszym zadaniem jest przekazać dalej nadzieję Europie, światu,
Chrystusa

Aby Ewangelia rodziła owoce
I leczyła dziś chore serca narodów
Więc nieśmy to słowo, bo moc w nim ukryta może świat ten nawrócić AD CHRISTUM
REDEMPTOREM.

3. Czas, by podjąć na nowo to dzieło wyzwolenia
Światło nie jest po to, by stało pod korcem
Droga prawdy przez krzyż ku wolności prowadzi wyzwoli nas z lęku to słońce
Ewangelii

Świat pragnie wolności, lecz szuka jej w złudach
Coraz bardziej grzęźnie w niewoli nałogów.
Więc nieśmy mu prawdę, ta prawda wyzwala, bez lęku już bracia wypłyńcie
na głębie.