"Czyńcie uczniów"

- temat roku 2008

Więcej na: Kliknij tu

Piosenka roku 2008

 


Idźcie i głoście
"Idźcie i głoście"
- temat roku 2007

Więcej na: Kliknij tu


"Idźcie i głoście"

Piosenka roku 2007
Pamięć i tożsamość
"Pamięć i tożsamość"
- temat roku 2006

Więcej na: Kliknij tu"Uczył nas"

Piosenka roku 2006
Dać świadectwo nadziei

"Dać świadectwo nadziei"
- temat roku 2005


"Nadzieją Jezus"

Piosenka roku 2005
Diakonia

"Diakonia"
- temat roku 2004
"Jezu, umiłowany Synu Ojca"

Piosenka roku 2004
Ku Dojrzałości Chrześcijańskiej

"Ku Dojrzałości Chrześcijańskiej"
- temat roku 2003
"Chrystus moim światłem"

Piosenka roku 2003
Deuterokatechumenat

"Deuterokatechumenat"
- temat roku 2002
"W dialogu miłości"

Piosenka roku 2002
Pamięć Świadków

"Pamięć Świadków"
- temat roku 2001
"Błogosławione serca"

Piosenka roku 2001
Koinonia

"Koinonia"
- temat roku 2000
"Błogosławiony bądź, Ojcze"

Piosenka roku 2000
Ewangelizacja 2000 - Agape

"Ewangelizacja 2000 - Agape"
- temat roku 1999
"Miłość"

Piosenka roku 1999
"Ewangelizacja 2000 - Nowa Kultura"
- temat roku 1998


"Serce wielkie nam daj"
- piosenka roku 1998
"Ewangelizacja 2000 - Świadectwo"
- temat roku 1997


"Jezu, Świadku Prawdy" oraz "Tertio millenio adveniente"
- piosenka roku 1997
" Ewangelizacja 2000 - Liturgia"
- temat roku 1996


"W świętych znakach" oraz "Tertio millenio adveniente"
- piosenka roku 1996
"Ewangelizacja 2000 - Modlitwa"
- temat roku 1995


"Dziękuję Bogu dziś"
- piosenka roku 1995
"Ewangelizacja 2000 - Słowo Boże"
- temat roku 1994


"Ojcze nasz, miłość daj"
- piosenka roku 1994
"Ewangelizacja 2000 - Kościół"
- temat roku 1993


"Dziś Kościele żyjącego Boga wstań!", "Powstań i świeć" oraz "W Jego Imię idź"
- piosenka roku 1993
"Ewangelizacja 2000 - Kościół"
- temat roku 1992


"Dziś Kościele żyjącego Boga wstań!", "Powstań i świeć" oraz "W Jego Imię idź"
- piosenka roku 1992
"Ewangelizacja 2000 - Duch Święty"
- temat roku 1991


"Przyjdź, Duch Święty, napełnij" oraz "Panie, światło miłości Twej świeci"
- piosenka roku 1991
"Ewangelizacja 2000 - Niepokalana"
- temat roku 1990


"O Matko z częstochowskiego wizerunku"
- piosenka roku 1990
"Ewangelizacja 2000 - Jezus Chrystus"
- temat roku 1989


"Jezus Chrystus jest moim Zbawieniem"
- piosenka roku 1989
"Maryja- Apostolstwo"
- temat roku 1988


"Witaj, Najczystsza Królowo serc"
- piosenka roku 1988
"Liturgia - żródło i szczyt"
- temat roku 1987


"Jak Cię zrozumieć, Tajemnico..."
- piosenka roku 1987
"Ewangelia Wyzwolenia"
- temat roku 1986


"Ho abbandonato..."
- piosenka roku 1986
"Nowa Kultura"
- temat roku 1985


"Serce wielkie nam daj"
- piosenka roku 1985
"Nowa Wspólnota"
- temat roku 1984


"Płoną ogniska w świecie"
- piosenka roku 1984
"Nowy Człowiek"
- temat roku 1983


"Otwórzcie serca"
- piosenka roku 1983
"Ecclesia Mater - Mater Ecclesiae"
- temat roku 1982


"Sześćset lat, Maryjo, z nami jesteś"
- piosenka roku 1982
"Jedność i Diakonia"
- temat roku 1981


"W otwartych dloniach"
- piosenka roku 1981
"Ad Christum Redemptorem"
- temat roku 1980


"Wiele jest serc"
- piosenka roku 1980
"Charyzmat i Wierność"
- temat roku 1979


"Serce wielkie nam daj"
- piosenka roku 1979
"Głosić Ewangelię"
- temat roku 1978


"Zwiastunom z gór"
- piosenka roku 1978
"Światło-Życie"
- temat roku 1977


"Ho abbandonato"
- piosenka roku 1977
"Jedność w Duchu Świętym"
- temat roku 1976


"Dziękuję Bogu dziś"
- piosenka roku 1976
"Odnowa w Duchu Świętym"
- temat roku 1975


"Wkrąg przez cały świat"
- piosenka roku 1975
"Odnowa i pojednanie"
- temat roku 1974


"Mosty"
- piosenka roku 1974
"1973 - nie było hasła roku""De colores"
- piosenka roku 1973


Dziękujemy serwisowi www.giszowiec.pl za użyczenia nam materiałów (mp3 i plików pdf) do wzbogacenia naszego portalu.

Serdeczne Bóg Zapłać.