STRONA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ

Podobnie jak w latach ubiegłych zgłoszenie animatorów do posługi na rekolekcje wakacyjne następuje przez formularz zgłoszeniowy - https://docs.google.com/forms/d/1c-0_7Qc4elskFUhmsvjtviwoPlr_vtypGYgxzzWpZwY/edit