STRONA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ

Nabożeństwo rozesłania
Saturday, 17 June 2017

S-rz, DC „Quo Vadis”– początek: godz. 10.00. Koszt: ofiara.