Oaza w Gorzycach

 
 

Droga Krzyżowa - 1 XI
Dzień Wszystkich Świętych


Jak wszyscy wiemy dzień 1 listopada jest obchodzony jako święto Wszystkich Świętych. W tym dniu wspominamy naszych zmarłych, którzy dostąpili życia wiecznego a także modlimy się za tych, którzy oczekują go w czyśccu. Nasza pamięć o nich przejawia się najczęściej
w zapaleniu znicza na ich grobach. Ruch Światło-Życie działający
w naszej parafii zaproponował inną formę pamięci o zmarłych: Drogę Krzyżową. Teksty z rozważaniami Drogi Krzyżowej ks. Marek rozdał nam już w niedzielę. W środę, Dzień Wszystkich Świętych, o godz. 18.15 przeprowadziliśmy krótką próbę śpiewu i czytania rozważań. Droga Krzyżowa rozpoczęła się ok. godziny 19 na nowym cmentarzu. Na czele orszaku szła osoba niosąca krzyż w otoczeniu dwóch pochodni. Tuż za nimi podążała grupa śpiewająca i osoby czytające rozważania. Do Drogi Krzyżowej przyłączyła się grupa naszych parafian. Nie była liczna, ale czynnie włączyła się w śpiew i rozważanie krótkich tekstów do każdej stacji. W czasie drogi odmawialiśmy modlitwę różańcową. Pogoda nie była sprzyjająca. Mimo tego nie myśleliśmy nawet o wcześniejszym zakończeniu Drogi Krzyżowej. Wytrwale doszliśmy do ostatniej stacji: starego cmentarza. Tam Droga Krzyżowa skończyła się błogosławieństwem udzielonym nam przez kapłana. Rozważania stacji Drogi Krzyżowej przypominają nam o tym, że aby osiągnąć życie wieczne trzeba wziąć krzyż na swe ramiona i iść za Jezusem.

Tomek